شرایط کار در منزل

گالری تندیس (پارس پلی استر) برگزار می کند...

فراخوان جذب نیروی تولیدی (خانم) به همراه آموزش رایگان و قالب امانی جهت تولید قطعات دکوری تزئینی پلی استر

توضیحات اولیه و شرایط انجام کار:

1معرفی
کارمورد نظرجهت تولید قطعات و محصولات دکوری تزئینی پلی استر است که بصورت قالب ریزی انجام میشود.
2مکان مناسب
بدلیل ایجاد بویی شبیه چسب و رنگ در محیط ، مکان مورد نظر باید تهویه مناسب داشته باشد (مانند حیاط و پارکینگ و...) و ترجیحا در منازل آپارتمانی این کار انجام نشود.
3هزینه آموزش
آموزش این کار جهت عقد قرارداد همکاری ، رایگان می باشد.
4قالب
مهمترین ابزار کاری قالب است که به صورت امانی در اختیار کارآموز قرار می گیرد.
5ضمانت
کارآموز موظف است در ازای قالب های امانی ضمانتی در اختیار مجموعه قرار دهد (مانند سفته یا طلا)
6مواد اولیه
مبلغ یک میلیون تومان سرمایه جهت خرید مواد اولیه مورد نیاز است که این مبلغ زمان تحویل اجناس تولیدی به کارآموز برگشت داده می شود .
7مدت زمان تولید
هرمحصول پلی استر جهت تولید باتوجه به نوع قالب به زمانی در حدود 20 الی 45 دقیقه نیاز دارد.
8دستمزد هر قطعه تولیدی
سود تولید هر محصول با توجه به سایز قالب ، نوع ریخته گری و سختی کار و همچنین کیفیت تولید بین 1000 تومان الی 12000 تومان متفاوت است
9سود ماهیانه
سود ماهیانه بطور متوسط یک و نیم تا سه و نیم میلیون تومان می باشد و با رعایت مواد زیر این سود به مراتب بیشتر می شود: ++ در نظر گرفتن میزان ساعت کاری بیشتر در روز ++ استفاده از نیروی کمکی ++ تعداد قالب بیشتر (به اشخاصی که عملکرد خوبی (هم از نظر کیفیت و هم از نظر سرعت) داشته باشند قالب های بیشتری امانت داده می شود)
10زمان تحویل اجناس
تحویل اجناس تولیدشده هفته ای یک بار انجام می شود که به عهده کارآموز است بنابراین نزدیک بودن به کارگاه و داشتن وسیله شخصی در سهولت کار موثر است .
11زمان تسویه حساب
تسویه حساب به صورت هفتگی انجام می گردد.
12تذکر
به اشخاصی که دارای حساسیت های پوستی و مشکلات قلبی و تنفسی و... هستند انجام اینکار توصیه نمی شود!

در صورت داشتن شرایط بالا، جهت شروع همکاری با شماره 09174335455 تماس بگیرید